Pružné spojky VPS

Spojka VPS se skládá ze dvou nábojů, z pružin a ze snadno odnímatelného dvojdílného krytu, který je nalícován nebo středěn na jednom z nábojů a tvoří nádrž na mazivo. Obvod kotouče je opatřen podélnými drážkami, ve kterých je vložena hadovitě vinutá ocelová pružina, přenášející obvodovou sílu. Vypadnutí pružiny z drážek vlivem odstředivé síly brání ocelový kryt. Spojky do velikosti VPS 1,5 lze provést s brzdovým kotoučem. Toto provedení musí být předem odsouhlaseno s výrobcem. Spojky velikosti 40 a větší se nepoužívají často,a proto výrobce vyřizuje jejich objednávky individuálně, včetně stanovení maximálních otáček. U velikosti 40 a 50 není proto předem stanoveno předvrtání, ani průměr náboje. Odběratel je může zvolit tak, aby poměr d3/d se rovnal přibližně 1,7. Hotové vrtání přitom nesmí překročit maximální hodnoty uvedené v tabulce. U velikosti 90 a 120 není typizována ani délka náboje, pouze rozměry kotoučů, krytů a pružin. Náboje spojek se vyrábějí podle dohody zákazníka s výrobcem. Spojky jsou dodávány se skladovým předvrtáním d0H13 dle tabulky, nebo po dohodě s otvorem obrobeným na požadované vrtání včetně drážky pro pero dle ČSN.