PUBLICITA A DOTACE


OP PIK - Úspory energie - Výzva V.

ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI "KOVOMONT

PŘEROV - SPOL. S R.O."
Hlavním cílem projektu jsou opatření ke snižování energetické náročnosti ve společnosti "Kovomont Přerov - spol. s r.o."

OP PIK - Úspory energie - Výzva I.

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti "Kovomont Přerov - spol. s r.o."