PUBLICITA A DOTACE


OP PIK - Úspory energie - Výzva I. - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti "Kovomont Přerov - spol. s r.o."