PUBLICITA A DOTACE


OP PIK - Úspory energie - Výzva V.

ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI "KOVOMONT

PŘEROV - SPOL. S R.O."
Hlavním cílem projektu jsou opatření ke snižování energetické náročnosti ve společnosti "Kovomont Přerov - spol. s r.o."

Úspora elektrické energie 142MWh a zredukovali jsme emise CO2 o 99,3t.

Celkově ke dni 1.1.2023.

OP PIK - Úspory energie - Výzva I.

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Instalace FVE elektrárny na objektu společnosti "Kovomont Přerov - spol. s r.o."