PRUŽNÉ SPOJKY

Pružné spojky se používají jako spojovací prvek pro spojení dvou nesouosých hřídelí. Kombinací dvou spojek s vloženým mezičlenem lze dosáhnout nejen eliminace různoběžnosti os, ale především eliminace obecné prostorové mimoběžnosti os spojovacích hřídelí.