Spojky PERIFLEX

Hřídelové spojky s pryžovou obručí slouží k přenášení točivého momentu se stálým průběhem v obou smyslech otáčení. Zajišťuje klidný chod soustrojí a tlumí nerovnoměrný průběh otáček při přenášení točivého momentu. Mohou pracovat v libovolné poloze při teplotě 0 až +50 st. C v prostředí bez kyselinotvorných plynů, vlivu ropných látek a olejů. Při použití v prostředí s teplotami pod 0 st. C nebo nad +50 st. C dochází ke snížení životnosti pryžové obruče spojek. Konstrukce spojek neumožňuje přenos axiálních sil.

Spojku tvoří dvě tělesa přírubového tvaru, svírající pomocí přítlačných kotoučů pryžovou obruč. Tuhost sevření je zajištěna pomocí šroubů, utažených momentovým klíčem. Každé z těles může být hnaným nebo hnacím členem. Spojky se dodávají bez povrchové úpravy, rozložené na jednotlivé díly. Kovové součásti jsou pro účel přepravy a skladování chráněny tenkou vrstvou konzervačního prostředku. Při volbě velikosti spojky je nezbytné vycházet z potřeby přenosu točivého momentu a charakteru prostředí, v němž bude pracovat.