LASEROVÁ KALÍRNA

čištění - kalení - práškové navařování

Více na www.laskal.cz

Čištění laserem funguje na principu laserové ablace, při které dochází k postupnému rozbíjení jednotlivých molekulárních vazeb, které jsou uvolňovány z daného povrchu. Díky vysoce intenzivním laserovým impulsům s délkou několika nanosekund dochází k velmi rychlému zahřátí materiálu, ten se následně nejen odpařuje, současně také vznikají lokální výbuchy, které materiál z povrchu odstraňují.

Laserové kalení se označuje tepelné zpracování, při kterém dochází k rychlému ohřevu, výdrži a prudkému ochlazení. Strukturu zpracovávaného materiálu ovlivňuje několik parametrů, jako je výkon laserového paprsku a jeho režim, schopnost pohltit laserové záření, konkrétní vlastnosti materiálu a jeho mikrostruktura. Při povrchovém kalení vysoce výkonnými diodovými lasery je výdrž na teplotě cca 10-3 až 10 sekund. U ocelí tak dochází ve fázi ohřívání k austenizaci a při následném ochlazování ke vzniku žádoucí jemnozrnné martenzitické struktury. Odvod tepla, tedy ochlazování materiálu, se děje přímo materiálem obrobku.


Laserové navařování je technologie, která umožňuje obnovu poškozených a opotřebovaných povrchů. Dále je tato metoda využívána ke zvýšení funkčnosti povrchu materiálu. Návary jsou aplikovány za účelem zvýšení tvrdosti, otěruvzdornosti a korozivzdornosti povrchu a také za účelem prodloužení životnosti součásti. Na základní materiál může být navařen speciální materiál, který má požadované vlastnosti, anebo je základní materiál doplněn stejným materiálem např. při poškození součásti, které bylo zaviněno chybou výroby nebo provozním opotřebením.