Pružné spojky BKN

Axiální čepové spojky BKN se používá ke spojení hnacího a hnaného hřídele a přenosu točivého momentu se stálým průběhem v obou smyslech točení při trvalém i přerušovaném provozu.
Pracují v libovolné poloze v prostředí znečištěném hmotnými částicemi bez kyselinotvorných plynu, při teplotě okolí od -12´ C do +80´ C. Spojky BKN umožnují použití i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Konstrukce spojek neumožnuje přenos axiálních sil. Svojí konstrukcí umožnují montážní odchylky v souososti spojovaných strojů nebo zařízení. Dynamicky zabezpečují soustrojí tlumením rázu při přenosu stálého, přerušovaného i míjivého točivého momentu.

Popis:
Hnací a hnaný člen tvoří kotouč tvaru příruby, ve které jsou střídavé otvory pro unášecí čepy a pro pouzdra. Oba kotouče jsou stejné, tudíž každý z kotoučů může být hnací nebo hnaný. Kroutící moment je přenášen sudým počtem nekovových pouzder (materiál PA nebo PT) nasunutých a zajištených na válcových čepech. Spojku lze montovat a demontovat pouze v klidové poloze odsunutím jednoho z obou spojených strojů na fréme nebo vyjmutím cepu bez manipulace se stroji.